قیمت کفسابی

کفسابی نماشویی

کفسابی نماشویی

کفسابی

آیا کفسابی یا نماشویی هر دو یک شغل هستند ؟

در پاسخ با بگم که خیر کفسابی ساختمان برای هم سطح سازی تمامی محیط ها و زیبا و شفاف کردن سنگ مورد استفاده قرار می گیرد و نماشویی برای شستشوی نمای های ساختمان قدیمی و جدید یا نوساخت مورد استفاده قرار می گیرد شباهت این دو شغل هر دو برای تمیز کردن هستند سنگ سابی سنگ برای کف های منازل شرکت ها و ارگان هی خصوصی و دولتی مورد استفاده قرار می گیرد و هم چنین نماشویی نیز برای تمامی نماهای سنگی ، شیشه ای ، پنجره ها و همچنین از بین بردن رنگ ها و دوغاب ها از روی دیوار ها مورد استفاده قرار می گیرد

ساب زدن سنگ در چه مرحله از ساختمان سازی انجام می شود ؟

کف سابی سنگ ساختمان یا سنگ سابی سنگ محمولا قبل از کابینت کاری  و بعد از نقاشی ساختمان می انجامد و در حوزه ی رزین کاری باید با ظرافت و دقت بیشتری این کار صورت بگیرید

اگر سنگ شما شروندان و دوستان داری رگه یا درزی که در اثر رفت آمد و یا افتادن شی سنگین از اتفاع شدن ایجاد شده از بین برود ما با رزین هم رنگ سنگ یا چسب بتن و اخرا آن را پر و جلا خواهیم داد و تمامی سنگ بخصوص کنار ها یا گوشه ها که با کفساب سه فاز برطف نمی شود به صورت دستی انجام می دهیم

از بین بردن چسب موکت از روی سنگ و موزاییک و سرامیک

 

 

سنگسابی و نماشویی

همان گونه که در عکس ها و تصاویر متنوع قبل و بعد می بیند می توانید تاثیر کفسابی ساختمان را ببینید جرم های تمامی سطوح که به دلیل ریختن جرم گیر اهالی ساختمان و رفت آمد کردن آن ها با چرخ های کثیف روی آن ها باعث افزایش سیاهی روی سنگ شده که می تونید آثارش و توی این لگو ها مشاهده و شاهد باشد اگر در مدارس شما موزاییک کف دچار فرسایش یا خوردگی و کدری شده ما آن را با کفساب یا سنگ سنگ ساب های پیشرفته صیغلی سازی و به براقیت خواهیم رساند

اجرت کفسابی و ساب زدن سنگ کف :

مبحث قیمت سنگسابی مرتبط با کاری هست که فرد صاحب منزل یا مدیر ساختمان چه کاری را از ما خواستار باشد این فرایند باید طبق مراحل ۸ گانه ای تایین شده انجام شود . و اگر طالب پولیش سنگ ایتالیایی باشند مقداری هزینه کف سابی ساختمان را رو به افزایش می برد

در همین راستا برای قیمت دادن سابزنی دقیق باید از محل کار بازید و طبق پرسش و پاسخ های بین کار فرما و پیمانکار مبحث اجرت به پایان می رسد

کف سابی

صحت کار را باید از کدام را هها متوجه شوم ؟

اگر کف ساب ی ادعای کار خوب را داسشت از کجا دانیم طرف درست می گوید اگر فردی با لقمه های ایتالیایی سنگ ساختمانی را بسابد هع عقیده ی من  یقینن خود هم در کار خود از مهارت کافی برخردار باشد این کار درست خواهد بود