سنگسابی

کفسابی حومه تهران

کفسابی حومه تهران

کفسابی

گفتنی است که کفسابی حومه تهران در میان انواع مختلف خدمات کف ساب سنگ انجام شده، خدمات سنگسابی ایتالیایی به منظور شفافیت نمودن و براق کردن سنگ استفاده کنیم و جلایی فوق العاده ای به سنگ کف یا دیوار شما با استفاده با دستگاه سابزن خواهد داد. به کمک کفسابی و سنگسابی فرانگفورتی و ایتالیایی، شما می تونید کفی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت سا ب زنی داشته باشید.

اگر سنگی پر از سوراخ یا همان درز و  شیار های عمیق روی آن این شده که هر بینده ای را ناراحت و پریشان می کند ما با ساب زدن سنگ کف لایه ای مجدید با رزین ایتالیایی تشکیل می دهیم و سعی می کنیم مانند کارخنه های سنگ بری جلوی رزین را با کفسابی سنگ مخفی کنیم به طوری که سنگ یا رزین بعد از ساب زنی تشخیص داده نشود و در ضمن این کا رنگ و جلوی سنگ حفظ شود

کفسابی ساختمان :

سنگ های ساختمانی بعد از فرش کردن آن ها توسط متخصصین سنگکار آن ها را با پودر سنگ یا سیمان بند کشی روی آن انجام می شود در این تمیز نشدن دوغاب سنگ سنگ ها در یک راستا قرار ندارند که فقط تنها با کفسابی سنگ یا با ساب سنگ قابل رفع و برطرف شدن هستند

دیگر نگران شوره زدن سنگ ها نباشید بیشتر مشتری ها یا شهرمندان از ما می پرسند:

علت شوره زدن سنگ ها چیست ؟

پاسخ : یکی از دلایل آن خیس بودن سنگ کف یا دیوار است در برخی مواقع دیگر نم دار بودن هیچ گونه نقشی را در شوره زدن ایفا نمی کند و جنس سنگ باعث ایجاد چنین عامل زشت و ناگواری می شود که به طور مثال سنگ گوهره یا برخی دیگر از مرمریت ها بیشتر در معرض چنین مواردی مثل شوره شدن سنگ یا ترک خود سر کف پوش هایی مثل سنگ می شود

بیشترین آمار و ارقام نشان دهنده آن است که اکثر شهروندان برای نظاافت من خود از مواد های سوزاننده اسیدی مثل وایتکس ، تینر ۱۰۰۰۰ ، جرم گیر ، ماده من ، جوهرنمک صنعتی استفاده کنند که این علاوه برصدمه زدن سنگ پوش ها احتمال پاشش آن به چشم ، صورت . دست ، یا برخورد با سایر اعضای بدن ما ممکن است که خدای نکرده احتمال کوری چشم ، سوزانده شدن دست و پا نیز شود